Analgesics

Analgesics


Rumol-D Gel
  Diclofenac Diethylamine BP 1.16%w/v eq to Diclofenac Sodium : 1% w/v Linseed Oil BP : .3% w/v Methyl salicylate IP : 10% w/v Mentholated Gel Base q.s    
 
Vegab-M 75
  Each capsule contains Pregabgalin : 75 mg Methylcobalamin I.P : 750 mcg